Λειτουργία νέας φλεξογραφικής μηχανής εκτύπωσης

Λειτουργία, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Plastimak, της πρώτης φλεξογραφικής μηχανής με δυνατότητα εκτύπωσης έως και 10 χρωμάτων στον ελλαδικό χώρο.

περισσοτερα >>

Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, η Plastimak ανακαινίζει και επεκτείνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της.

περισσοτερα >>

Εγκατάσταση καινούριας μηχανής ρολοκοπής

Στο πλαίσιο της συνεχούς αύξησης των παραγωγικών της δυνατοτήτων, η Plastimak προχωρά στην αγορά και εγκατάσταση μίας νέας μηχανής ρολοκοπής.

περισσοτερα >>