Αγαπητέ Επισκέπτη,

Στο τμήμα παραγωγής της Plastimak στηριζόμαστε στο σύγχρονο μηχανολογικό μας εξοπλισμό, τον οποίο και αναβαθμίζουμε συνεχώς. Εφαρμόζουμε τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους καθ΄όλη τη διάρκεια της παραγωγικής μας διαδικασίας. Φροντίζουμε για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού μας.

Θα χαρούμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την εκτενή εμπειρία μας για να ικανοποιήσουμε και τις δικές σας ανάγκες.

Παναγιώτης Πανταζίδης,
Διευθυντής Παραγωγής Plastimak