Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της και με στόχο την ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η Plastimak αποκτά νέο τμήμα Prepress.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής  της  και με στόχο την ακόμα πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η Plastimak αποκτά το δικό της τμήμα Prepress, προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού τελικού αποτελέσματος για τον πελάτη.

 Σκοπός του τμήματος είναι :

- η παραλαβή και επεξεργασία ψηφιακών αρχείων από τον πελάτη,

- ο έλεγχος ορθότητας των τεχνικών παραμέτρων και εκπλήρωση των απαραίτητων εκτυπωτικών προδιαγραφών,

- ο διαχωρισμός χρωμάτων

έτσι ώστε το χρωματικό δοκίμιο που θα εκτυπωθεί ακολούθως, να προσεγγίζει με ιδιαίτερη πιστότητα το τελικό προϊόν.