Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής

Εκτύπωση

Δύο (2) σύγχρονες φλεξογραφικές μηχανές, οκτώ (8) και δέκα (10) χρωμάτων, με δυνατότητες λεπτομερούς φωτογραφικής απεικόνισης αρχείων και εξαιρετικής αναπαραγωγής χρωμάτων.

Λαμινάρισμα

Τρεις (3) γραμμές λαμιναρίσματος, 2 ή 3 στρωμάτων, όλων των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, όπως πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου, πολυεστέρα, αλουμινίου, πολυαμιδίου.

Ρολοκοπή

Τέσσερις (4) γραμμές ρολοκοποπής μεγάλης ταχύτητας και ακρίβειας για την κοπή σε ρολά κάθε επιθυμητής διάστασης.

Σακουλοποίηση

Τρεις (3) σακουλοποιητικές μηχανές και δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προκατασκευασμένων σακουλών και φακέλων, διαφόρων διαστάσεων και ειδών κόλλησης.