Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας και της        ασφάλειας των προϊόντων της, η Plastimak:

• Διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού   Ελέγχου στο οποίο διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι          που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής              διαδικασίας. Το εργαστήριο απαρτίζεται από                      εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή                  εμπειρία καθώς και σύγχρονα και διακριβωμένα                όργανα μέτρησης.

• Συνεργάζεται με πιστοποιημένα και διαπιστευμένα   εξωτερικά εργαστήρια για τη διενέργεια όλων των          απαραίτητων χημικών αναλύσεων, σύμφωνα με                  τις νομοθετικές απαιτήσεις.

• Στελεχώνει όλες τις θέσεις εργασίας της                                                                                                                                                 παραγωγικής διαδικασίας με έμπειρο προσωπικό,                                                                                                                                 συνεχώς εκπαιδευόμενο στις απαιτήσεις ποιότητας                                                                                                                             και ασφάλειας των προϊόντων.