Τέσσερις (4) γραμμές ρολοκοπής μεγάλης ταχύτητας και ακρίβειας για την παραγωγή ρολών κάθε επιθυμητής διάστασης.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Μικρότερο δυνατό φάρδος κοπής: 50mm

• Μεγάλη ακρίβεια κοπής

Απομάκρυνση στατικού ηλεκτρισμού