Η Plastimak σε όλη την πορεία της έχει πάντα στον πυρήνα των αποφάσεών της το συμφέρον των πελατών της.

 

 

Αποσκοπούμε στη δημιουργία εκτυπώσεων και υλικών συσκευασίας που, μέσω της ποιοτικής και αισθητικής υπεροχής τους, προσδίδουν υπεραξία και αποτελούν μοχλό προώθησης των προϊόντων του πελάτη μας.

 

 

 

 
Η στρατηγική μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Προσφέρουμε την καλύτερη πελατειακή εμπειρία.
Σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, κατανοούμε τις ανάγκες τους, προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις τους, παρέχουμε προϊόντα υψηλής αξίας σε ανταγωνιστικές τιμές και δημιουργούμε σταθερές και αμφότερα επικερδείς συνεργασίες. 

Επενδύουμε συνεχώς σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
Αναβαθμίζουμε διαρκώς τις δυνατότητες του μηχανολογικού μας εξοπλισμού και βελτιώνουμε την παραγωγική μας διαδικασία ώστε να μπορούμε να ανταποκρίθουμε στις ανάγκες του αύριο. 

Διενεργούμε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
Με τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους καθ΄ όλη την παραγωγική διαδικασία, πετυχαίνουμε τον εκμηδενισμό της πιθανότητας εμφάνισης ελαττώματος και τη σταθερά άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.

Εμπνέουμε την εμπιστοσύνη των προμηθευτών μας.
Εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια στην επιλογή και αξιολόγηση των εγκεκριμένων προμηθευτών μας και, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και τις σταθερές συνεργασίες μας, δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα για τους πελάτες μας. 

Προσφέρουμε στο προσωπικό μας διαρκή εκπαίδευση.
Με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας αναπτύσσει και βελτιώνει τις ικανότητές του.

Είμαστε ενεργό μέλος του περιβάλλοντος που μας φιλοξενεί.
Η εταιρία αντιλαμβάνεται τις ευθύνες που της αναλογούν και, με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, επιχειρεί να επιδράσει θετικά με καθε πτυχή της λειτουργίας της.